SKBK:s Vinstrikaste Utställningsveteran i Sverige 2020

Ansvarig för uppdatering av den Svenska Veterantopplistan är SKBK Webmaster.
Vill du kontakta Webmastern, maila till: webskbk@gmail.com

Denna sida uppdaterades senast: 2020-04-01

Observera att alla poäng är beräknade efter de utställningsresultat som är inrapporterade av SKBKs medlemmar och SKKs Hunddata
SKBK reserverar sig för att eventuella fel kan förekomma. Dessa rättas så snart felen är upptäckta.

Vill du veta hur topplistan räknas? Klicka dig då vidare till Poängberäkning för Årets Utställningsveteran


Endast hundar vars samtliga ägare är medlemmar i SKBK står på listan.

Placering
Hundens namn
(utan titlar, endast om hunden är Champion eller ej)
Kön
Poäng
Antal utställningar
1.
2.
3.
4.
5.

Medräknade utställningar: Göteborg 3/1, Göteborg 4/1, Södetälje