.:: Anslagstavlan ::.

Vad händer i Bedlingtonvärlden? Vad har vi för aktiviteter på gång i Skandinaviska Bedlingtonklubben?
Svar på det hittar du just på denna sida. Om det är något du känner platsar här så är du varmt välkommen att maila till
klubbens webmaster så dyker förhoppningsvis din information upp här!


Kallelse till digitalt årsmöte SKBK 2024

Tid: Årsmöte med Skandinaviska Bedlingtonklubben hålls lördagen den 10:e februari kl. 13.00.

Plats: Messenger
OBS! Vi kommer inte ha möjlighet att dela årsmöteshandlingar under messengermötet så ni som deltar vänligen var förberedda på ett sätt som passar er.

Anmälan: Vi är tacksamma för din anmälan senast fredagen den 2:a februari 2024, via mail till Ewy Renlund, ewy@ardea.nu.

Motioner till årsmötet skulle vara styrelsen tillhanda senast den 1:a januari 2024 enligt tidigare information i Bedlinton nytt.

Handlingar för årsmötet kommer att mailas av SKBKs sekreterare den 3:e februari 2024.

Årsmöteshandlingar
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balansrapport
Resultatrapport
Tävlingskommitténs årsrapport
Avelskommitténs årsrapport
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan
Förslag rambudget
Rasspecial 2023
Valberedningens förslag till styrelse 2024


Skandinaviska Bedlingtonklubben finns även på facebook,
gå gärna med i sidan och se vad som händer i klubben.