Skandinaviska Bedlingtonklubben

Skandinaviska Bedlingtonklubben bildades 1977 och är en officiell rasklubb inom Svenska Terrierklubben för bedlingtonterriern. Vi har medlemmar i Sverige, Norge, Danmark, Finland och flera andra länder.

Vårt arbete i klubben syftar till att tillvarata våra medlemmars och uppfödares intressen samt att värna om och ansvara för rasens utveckling.

Vi informerar och ger kunskap om bedlingtonterriern som ras och hur den skall vårdas. Bevakar och arbetar med frågor som är av ett betydande intresse för rasen.


Aktiviteter

Vi erbjuder en hel del aktiviteter inom klubben. Årligen har vi en rasspecial. Det är en utställning inom klubben där vi ofta bjuder in en rasexpert från rasens hemland England, som bedömer anmälda hundar. Klippkurser, hundpromenader, agilitytävlingar och lydnadstävlingar är andra aktiviteter i klubbens regi.

• Klubbens verksamhetsplan hittar du här: Verksamhetsplan 2024
• Klubbens stadgar hittar du här: Stadgar


Bankgiro: 365-6287

BIC: HANDSESS
IBAN: SE30 6000 0000 0002 2733 1141


Medlemskap i Skandinaviska Bedlingtonklubben
Är du stolt ägare av Bedlingtonterrier? Då är det självklart att du ska vara med i den officiella rasklubben!

För att bli medlem så mailar du klubbens kassör Agneta Odehag,agneta.odehag@gmail.com, med ditt namn, adress samt mailadress.
Betala in din medlemsavgift till klubbens bankgiro 365-6287.
Glöm inte att skriva i meddelandefältet, ”Medlemskap samt namn och ort”.
Medlemsavgiften framgår nedan. Glöm inte att meddela kassören när du byter adress.
Medlemsavgifter

250 SEK/år för fullbetalande

50 SEK/år för familjemedlem*

150 SEK/år för junior under 18 år (uppge födelseår)

300 SEK/år för utländsk medlem


*) familjemedlem kan endast knytas till fullbetalande medlemskap.

GÅVOMEDLEMSKAP, uppfödare till valpköpare

Följande ser du kriterierna för detta gåvomedlemskap och vad som gäller:

1. Endast uppfödare som är medlem i SKBK med SKK/FCI registrerat kennelnamn har tillgång till att använda s k gåvomedlemskap och detta medlemskap är endast till för uppfödarens valpköpare.

2. Valpköparen ska tidigare ej varit medlem i SKBK.

3. Gåvomedlemskap gäller endast för valpköparens första (1:a) år som medlem.

4. Uppfödaren meddelar SKBK's kassör med namn-, adress- och kontaktuppgifter för den/de uppfödaren önskar ge gåvomedlemskap.

5. Uppfödaren betalar in summan till SKBK's kassör för den/de uppfödaren önskar ge gåvomedlemskap.

Kostnad för gåvomedlemskap är 100 kr (boende i Sverige)
respektive 150 kr (boende utomlands)


Medlemstidningen - BEDLINGTON NYTT

Manusstopp och publicering för 2021 års tidningar

Bedlington-Nytt är SKBKs egen klubbtidning. Under 2021 kommer vi att ge ut tre
nummer av tidningen, två tryckta och ett digitalt nummer. Det digitala numret kommer
att publiceras på hemsidan.

Tidningen kostar mycket pengar att producera. Därför hoppas vi på många
annonsörer under året.
Utgivningsplan 2021

Bedlington Nytt nr 1

Manusstopp: den 1:a mars
Utgivningsdatum: vecka 12 (tryckt nummer)

Bedlington Nytt nr 2
Manusstopp: den 10:e maj
Utgivningsdatum: vecka 22 (digitalt nummer)

Bedlington Nytt nr 3-4
Manusstopp: den 1:a november
Utgivningsdatum: vecka 47 (tyckt nummer)


Annonspriser i Bedlington Nytt

Kommersiella annonser
Hel A4-sida färg: 1000 SEK
Halv A4-sida färg: 700 SEK
Hel A4-sida s/v: 500 SEK
Halv A4-sida s/v: 350 SEK
Nätupplaga
Hel A4-sida (oavsett färg): 200 SEK
Halv A4-sida (oavsett färg): 150 SEK

Medlemsannonser
Hel A4-sida färg: 400 SEK
Halv A4-sida färg: 200 SEK
Hel A4-sida s/v: 300 SEK
Halv A4-sida s/v: 150 SEK
Nätupplaga
Hel A4-sida (oavsett färg): 100 SEK
Halv A4-sida (oavsett färg): 75 SEK


Behandling av personuppgifter

Du har säkert hört talas om den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft inom EU den 25 maj 2018.
SKBK lagrar ditt namn och din adress och även e-postadress om du meddelat oss, för att kunna fullgöra kontakten med dig. Genom att du lämnar dina namn- och adressuppgifter till oss godkänner du att SKBK får lagra och behandla dessa.
Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning. Utförlig information gällande SKBKs behandling av personuppgifter, finns på http://www.skk.se/pub.

Dina uppgifter kan komma att användas av SKBK för utskick av information till dig samt för utskick av vår medlemstidning.
Vill du inte få några utskick ifrån SKBK, kan du avsäga dig detta genom att kontakta vår kassör Karolina Lidsell, karolina.lidsell@gmail.com.
Om du inte är funktionär i vår förening, så är aldrig dina personuppgifter publika, det vill säga finns på SKBKs hemsida.
Vi har som standard att uppgifterna aldrig visas för någon annan än den administratör som behöver dem i sitt arbete.

Uppfödare på vår uppfödarlista

Som uppfödare har du meddelat SKBK att du vill stå med på klubbens uppfödarlista som är publika uppgifter på SKBKs hemsida.
Vill du inte stå kvar med dina kontaktuppgifter, så var vänlig och meddela vår sammankallande i Avelskommittén, Lena Lidsell, lena.lidsell@telia.com.

Om du som uppfödare vill betala ett gåvomedlemskap för dina valpköpare, ber vi dig att stämma av med valpköparen att du får lämna deras namn- och adressuppgifter vidare till SKBK, så kallat samtycke.Skandinaviska Bedlingtonklubbens webbpolicy

Länkningar från SKBKs webbplats till medlemmars webbplatser som innehåller text eller bild som kan anses vara till skada för SKBK kommer omedelbart att tas bort. Detta gäller även de webbplatser som i sin tur länkar vidare till webbplatser som kan anses vara till skada för SKBK.

SKBK accepterar inte att förtroendevalda, övriga funktionärer och medlemmar inom SKBK, vare sig direkt eller indirekt, utsätts för kränkningar eller i övrigt negativa omnämnanden via webbplatser, direkt eller indirekt länkade till SKBKs webbplats. Länkningar till sådana webbplatser kommer omedelbart att tas bort.

Synpunkter och diskussioner inom SKBK välkomnas, men skall följa god sed och etik inom föreningslivet, framföras på sakliga grunder och på för föreningslivet och SKK-organisationen vedertaget sätt.