Varmt välkommen till Skandinaviska Bedlingtonklubben!

Foto: Mimmi Naartijärvi

________________________________________

Välkommen till den officiella rasklubben för Bedlingtonterrier i Sverige. På vår hemsida
hoppas vi att Du som Bedlingtonentusiast och medlem hittar all den information du söker!

Om du har några åsikter eller synpunkter kring hemsidan ber vi dig att kontakta vår webmaster.


Avelskommittén kommenterar de nya Valphänvisningsreglerna

Det har kommit AK för kännedom att några bedlingtonuppfödare har synpunkter på SKBKs nya valphänvisningsregler som gäller från den 1 september 2017. Från AKs sida vill vi härmed kommentera, varför vi valt att sätta krav på ögonlysning och en högsta inavelsgrad, för att beviljas valphänvisning från klubben.

Under hela våren har AK diskuterat valphänvisningsreglerna, vilket framgår i ett SKBK-protokoll på hemsidan från den 21 juni. Vi har också flaggat för att en översyn är på gång i Bedlington-Nytt nr 2 som kom ut i maj månad. Ingen uppfödare har hört av sig till oss och ställt några frågor. Den 16 augusti tog styrelsen beslut om nya valphänvisningsregler, efter förslag från AK. Vi informerade om de nya reglerna på hemsidan den 20 augusti samt i Bedlington-Nytt nr 3. Tyvärr blev utgivningen av tidningen kraftigt försenad, vilket vi beklagar. Under slutet av augusti hade vi också ett stort arbete med vår kommande rasspecial och 40-års jubileum, och ett tänkt mailutskick till er uppfödare föll i glömska, vilket vi också självklart beklagar.

De nya valphänvisningsreglerna trädde i kraft den 1 september 2017. Det är inga stora nyheter som vi presenterar, då vi sedan 2014 haft en rekommendation på ögonlysning, åtminstone på de hundar som går i avel. Att vi även satt en gräns för inavelsgraden är heller inga konstigheter, då vi följer SKKs rekommendation på max 6,25 procent, vilket motsvarar kusinparning.

Ögonlysningar
När det gäller ögonlysningar, så talar statistiken för sig självt. Under åren 2012-2016 ögonlystes 42 bedlingtons, det gör ett snitt på ungefär 8 stycken om året. Under samma period föddes 370 valpar. I vårt RAS-dokument för bedlington (finns på hemsidan) uppmanas alla uppfödare att ögonlysa samtliga avelsdjur. Denna rekommendation har funnits sedan 2012, då RAS-dokumentet senast reviderades. Eftersom långt ifrån alla uppfödare följer rekommendationen, har vi nu höjt detta till ett krav. En ögondiagnos betyder inte att alla individer måste uteslutas ur aveln. Det viktiga är att vi medvetet ska kunna avla på våra bedlingtons, utan att omedvetet dubbla på några dåliga anlag. Ögonlysning är också det enda sättet att på sikt avla bort eventuella diagnoser. Det går inte att säga att vi inte har några ögonproblem på vår ras, om vi inte alla bidrar till att synliggöra ögonhälsan.

Inavelsgrad
Angående inavelsgraden står det i RAS att vi som uppfödare ska sträva mot en låg inavelsgrad. Om inavelsökningen i en ras inte överstiger 2,5 procent över fem generationer, är förlusten av genetisk variation så långsam, att inavelns skadeverkningar är hanterbara. Vi strävar efter att så många bedlingtonterriers som möjligt kan användas i avel för att hålla rasens inavelsökning under 2,5 procent. Att då ha en gräns på 6,25 procent, vilket är SKKs rekommenderade maxgräns, anser vi vara helt befogat, då det redan är långt över det ”önskade snittet” för vår lilla ras.

Om en uppfödare väljer att göra en kombination som har en högre inavelsgrad än 6,25 procent, så står det fortfarande fritt att göra det. Att avla på hundar som inte är ögonlysta likaså. Det som händer är att rasklubben inte står bakom denna kombination och valphänvisning uteblir.

Koppartoxikos
Kravet på DNA-testning med två markörer via SLU för koppartoxikos ligger kvar i de nya valphänvisningsreglerna. Många uppfödare avstår ifrån att delge klubben testresultaten, vilket är mycket olyckligt. Om du DNA-testar dina valpkullar och inte delger klubben resultaten, så bidrar du heller inte till att synliggöra DNA-statusen. Det blir svårare för uppfödare att göra provparningar, då man inte känner till testresultaten på eventuella tilltänkta avelshanar. Få DNA-tester begränsar även avelsbasen och kan bidra till att vissa hanhundar överanvänds. Receptet för att upprätthålla en låg inavelsökning inom en ras, är att undvika överanvändning av enskilda hundar och istället få in så många individer som möjligt i aveln. Klubben arkiverar samtliga DNA-resultat samt listar dessa på hemsidan. Som uppfödare kan du ha nytta av vår arkivering, om du av någon anledning behöver en kopia.

Valphänvisning
Det verkar som en del uppfödare ”sätter en ära i” att inte söka valphänvisning från SKBK. Ett tankesätt som vi från AK tycker är lite besynnerligt. Tänk istället att en valphänvisning kan ses som en ”kvalitetsstämpel” gentemot dina valpköpare. Som uppfödare har du uppfyllt de krav som rasklubben ställer på dig. Lika självklart som det är att kolla SKKs avtal och regler inför en parning, borde det vara att även kolla upp vilka valphänvisningsregler som rasklubben har.

Hälsoenkät
Under januari månad 2018 kommer vi att publicera en hälsoenkät på SKBKs hemsida. Vi behöver en ny hälsoenkät inför revideringen av RAS-dokumentet som ska göras för bedlington under 2018. Vi hoppas att så många som möjligt, både valpköpare, hanhundsägare som uppfödare, bidrar till många svar.

Uppfödarmöte
Under senvåren kommer vi sedan bjuda in till ett uppfödarmöte för att delge er resultatet från hälsoenkäten och diskutera utfallet. Vi kommer också att diskutera mål och strategier i RAS-dokumentet inför revideringen. Vi är tacksamma om ni kommer in med förslag när i tiden som uppfödarmötet kan hållas, med tanke på vårens alla utställningar.

Nytt datum för valphänvisningsreglerna
Eftersom vi från AKs sida inte informerat er uppfödare på ett fullgott sätt om de nya kraven i valphänvisningsreglerna, har vi föreslagit styrelsen att flytta fram datumet för de nya valphänvisningsreglerna att gälla från den 1 januari 2018.

Med vänliga hälsningar
SKANDINAVISKA BEDLINGTONKLUBBENS AVELSKOMMITTÉ
Lena Lidsell, sammankallande
Mimmi Naartijärvi, Kristina Gellerstedt och Josefine Olsson


S E N A S T   U P P D A T E R A T

2017-12-03
Hälsa & Sundhet (listorna över ögonlysningar, DNA-tester och hanar använda i avel är reviderade)

2017-11-28
Valphänvisningsregler (Avelskommittén kommenterar de nya valphänvisningsreglerna, se info på startsidan)

2017-11-17
Webmaster info (uppdaterad)

2017-11-05
Anslagstavlan (rasmonter och julbord på Stockholms Hundmässa)
Valphänvisning (hänvisning tik född 2012-02-05 samt planerad kull)
Hälsa & Sundhet (listorna över ögonlysningar, DNA-tester och hanar använda i avel är reviderade)