Välkommen till Skandinaviska Bedlingtonklubbens medlemssidor
För att ta del av information från klubben, Bedlington Nytt etc via våra medlemssidor måste du logga in.
Lösenord till medlemssidorna hittar du på sid. 5 i Bedlington Nytt nr 3, 2018. För att få lösenordet kan
du som medlem även kontakta Mimmi Naartijärvi via mimminaartijarvi@hotmail.com.